Řekněte, zda je informace správná

Porotzumění textu

Přečtěte si text a zodpovězte následující otázky.