Reklamní prostředky
Označte uvedené reklamní prostředky jako:
a) reklamní prostředek klasického marketinku
b) reklamní prostředek digitálního marketinku

Televizní reklamní spot
Plakát
Inzeráty v novinách a časopisech
Katalog
Reklama v rozhlase
USB flash disk
Výlohy v obchodě
Notebook/iPhon/iPad
Prospekt
Veletrh
E-mail
Reklamní leták
Samolepky
Reklamní banner
Razítka
Pozadí na ploše PC
Reklamy v mobilech
Potištěná trička
Billboardy
Reklamy na dopravních prostředcích
Internetová reklama