Uveďte, zda se následující tvrzení vyskytla v textu (Ano / Ne)

Porozumění textu

Přečtěte si text a zodpovězte následující otázky.