Cestovní ruch a rekreace

Kvíz

Přečtěte si text a zodpovězte následující otázky.