Europäische Kommission

Vítejte na stránkách projektu Evropské unie MIG-KOMM

 

Projekt je určen pro všechny zájemce, kteří se rozhodli naučit se češtinu jako další cizí jazyk s konkrétním cílem, za účelem dobré komunikace v obchodní činnosti. Na českém trhu je možné najít několik učebnic češtiny pro cizince, žádná však není zaměřena na nácvik obchodní komunikace. Z tohoto důvodu se Jazykové centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zapojilo do projektu pod pracovním názvem MIG-KOMM-EU Vícejazyčná interkulturní komunikace pro Evropu, podporovaného Evropskou unií, konkrétně Exekutivní agenturou vzdělání, audiovizuální výuka a kultura (EACEA). Jedná se o mezinárodní projekt, kterého se pod vedením hlavního řešitele, Institutu pro interkulturní komunikaci, zapsané společnosti (Ansbach, Berlín, Jena, Erfurt), zúčastní řešitelé z dalších zemí - Slovenska, Maďarska, Slovinska, Litvy, Estonska, Lotyšska a Rumunska. Cílem projektu je vytvořit moderní výukové materiály, které budou zohledňovat jazykovou rozmanitost Evropy s cílem zlepšení interkulturního dialogu a jeho posílení v globální konkurenci. Účastníci kurzů by na základě znalosti těchto materiálů měli být schopni komunikovat v jazycích uvedených zemí a v těchto zemích také pracovat a studovat. Studijní materiály budou mít formu DVD, takže zájemcům umožní studium v době, která jim bude vyhovovat, jsou proto vhodné i pro samostudium.

 

Statistiky (Google Analytics)

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropského společenství.

Produkty vytvořené v rámci projektu (webové stránky, CD/DVD a další zveřejnění) jsou výtvorem projektového konsorcia jakožto autora. Exekutivní agentura vzdělání, audiovizuální výuka a kultura jakož i Evropská komise neručí za další využívání informací obsažených v produktech/sděleních/zveřejněních.

 

 

 

Online dotazník

Online dotazník k výukovým materiálům "Čeština v obchodní komunikaci"