Kvíz - Česká republika

 

Test 1

Česká republika – země a lidé

Test 1

 

Pokud máte nedostatek informací, přečtěte si následující text..

 

Česká republika – země a lidé

Poloha

William Shakespeare psal o Čechách jako o zemi u moře. Češi to však mají k mořskému pobřeží o mnoho dále, než si velký anglický dramatik myslel. K Jadranu musí od hranic státu urazit 322 km a k Baltu ještě o čtyři kilometry více. Česká republika je tedy typickou vnitrozemskou zemí ve středu Evropy.

 

Obyvatelstvo

Česká republika patří rozlohou 78 866 km2 mezi menší až středně velké státy. V Evropě je na 21. místě, ve světě až na 115. místě. O málo větší je Rakousko, o málo menší Irsko. K 30. červnu 2005 žilo v zemi 10 235 365 obyvatel. Ze 43 evropských států je Česká republika 13. nejlidnatějším státem, mezi 191 státy světa jí patří 72. místo. Porovnatelný počet obyvatel má Maďarsko, Portugalsko, Řecko, Srbsko a Černá Hora.

 

Národnosti v ČR

Národnostně je Česká republika velmi homogenní, k české národnosti se hlásí devět z deseti občanů státu. Dnes jsou nejpočetnější národnostní menšinou Slováci s počtem přes 190 tisíc (1,9 %). Oficiálně je v zemi přes 100 tisíc Romů, reálně se jejich počet odhaduje na 150 až 200 tisíc. V České republice ještě žijí Poláci, Němci, Ukrajinci a Vietnamci v počtu od 50 do 70 tisíc. Českou zvláštností je poměrně velká skupina obyvatel hlásících se k moravské národnosti (380 tisíc) a slezské národnosti (10 tisíc). Novodobým jevem je trvalý nebo alespoň dlouhodobý pobyt lidí ze západní Evropy a USA, kterým učarovala Praha. Odhaduje se, že je jich více než 30 tisíc.

 

Velká města ČR

Až 71 % obyvatel České republiky žije v některém z 508 měst. Zbývajících 29 % žije v některé z 6 244 obcí. Výrazně největším městem země je metropole Praha, žije v ní přibližně každý desátý občan. Další města v pořadí, Brno a Ostrava, jsou vůči Praze počtem obyvatel zhruba třetinová. Nad sto tisíc obyvatel má ještě Plzeň a Olomouc. Těšně pod touto hranicí jsou krajská města Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem a Pardubice.

                                                                                                          

                  Podle Česká republika – turistický průvodce. Bratislava:Vydavatelstvo Príroda s.r.o., 2006, s. 4-8. 

 

 

 

 

 

Test 2

Česká republika a její ekonomika

Test 2

                                                                                                  

Pokud máte nedostatek informací, přečtěte si následující text.

 

Česká republika a její ekonomika

 

České historické země patřily ve středověku mezi hospodářsky nejvyspělejší části Evropy. V meziválečném období byla Československá republika jednou z deseti ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Její nebývalý hospodářský rozkvět zastavilo čtyřicetileté období totalitní vlády komunistů.

 

Hlavním stimulem současného hospodářského rozvoje České republiky je masivní příliv zahraničních investic. V roce 2003 dosáhl jejich celkový objem 37 mld. dolarů. Nosným pilířem hospodářství je průmysl. Za tradiční česká průmyslová odvětví lze považovat strojírenství, elektrotechniku, výrobu skla, keramiky a bižuterie, dále výrobu textilu, oděvů a obuvi, pivovarnictví, sladovnictví a další odvětví potravinářské výroby.

 

V restrukturalizovaném průmyslu se přenáší těžiště z energeticky a surovinově náročného těžkého průmyslu (hutnictví, chemie a energetiky) na moderní odvětví lehkého průmyslu s vyšším stupněm finalizace a automatizace. Velké zahraniční investice přinesly nebývalý rozvoj automobilového průmyslu. Pozici největšího tvůrce HDP přebírá v České republice stále mohutnější sektor služeb, hlavně cestovní ruch. Opačný trend nabírá zemědělství, které v otevřeném tržním prostředí obtížně čelí konkurenčním tlakům.

 

                  Podle Česká republika – turistický průvodce. Bratislava:Vydavatelstvo Príroda s.r.o., 2006, s. 8-9. 

 

 

 

 

 

Cestovní ruch a rekreace

 

Kvíz

 

Cestovní ruch v České republice prudce zareagoval na uvolnění politické a ekonomické situace po roce 1989. Pro ekonomiku státu je nejvýznamnější tzv. aktivní cestovní ruch, tj. příjezdy zahraničních turistů, přinášejících do země devizové prostředky. Česká republika má dobré předpoklady pro jeho rozvoj. V 90. letech stoupl počet příjezdů ze zahraničí více než čtyřikrát a významně se zvýšily i finanční příjmy. Česko se každoročně zařazuje mezi dvacet nejnavštěvovanějších zemí světa a mezi prvních deset v Evropě. Zájem zahraničních návštěvníků se soustřeďuje především na hlavní město. Teprve v poslední době se daří směrovat jejich zájem také na Český Krumlov a další památky ze Seznamu UNESCO, avšak dosud nevyužité možnosti nabídky jsou mnohem širší. Mezi návštěvníky výrazně dominují Němci, významný podíl připadá na Italy, Nizozemce a obyvatele sousedních států. 

 

Přestože cestovní ruch a krátkodobá i dlouhodobější rekreace se v podstatě uplatňují po celém území republiky, lze vymezit nejvýznamnější oblasti soustředěného cestovního ruchu. Mezi nejvýznamnější přírodně podmíněné oblasti můžeme zařadit Krkonoše, Šumavu, Jeseníky a Beskydy s Valašskem – naše nejvýznamnější pohoří. Uplatňuje se tam letní i zimní turistika a sport, zařízení pro pobytovou individuální i hromadnou rekreaci. Západočeská lázeňská oblast (tzv. lázeňský trojúhelník) je založena rovněž na přírodních podmínkách, především výskytu minerálních a termálních pramenů. Zahrnuje naše nejvýznamnější lázně, které mají značný podíl zahraničních návštěvníků. Nejvýznamnější oblastí cestovního ruchu domácího i zahraničního je Praha s četnými kulturněhistorickými památkami a s bohatým kulturním životem. Patří k nejnavštěvovanějším velkoměstům světa. Každoročně hostí na tři miliony cizinců. Blízké okolí patří k nejintenzivněji využívaným rekreačním oblastem.  

    

Podle Zeměpis České republiky. Učebnice pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 2009, s. 56.