Obsah a struktura zkoušky - popis zkoušky

 

Zkouška je jednojazyčná, neobsahuje gramatický test ani překladové úlohy. (Znalost gramatiky je ovšem nutná pro porozumění textům i pro vlastní cizojazyčné vyjádření). Má 4 úrovně A, B, C, D, které odpovídají úrovním A2, B1, B2, C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkoušky hodnotí úroveň písemných i ústních dovedností uchazeče v každodenní komunikaci z oblasti profesionální i osobní.

Zkouška trvá maximálně 4 hodiny a obsahuje:

  1. Čtení textu s porozuměním, 2 zadání
  2. Písemný projev (tvorba textu), 2 zadání
  3. Poslech textu s porozuměním, poslech 2 textů
  4. Ústní projev (komunikační schopnosti)

Ústní část: max. 20 minut pro dvojice, 30 minut pro trojice

  1. 3 - 5 minut volná konverzace (nehodnotí se)
  2. 5 - 8 minut řízená konverzace na dané téma
  3. cca 7 minut popis obrázku (úroveň B2, C1 i grafy)

 

Hodnocení:

Zkouška se skládá ze 4 částí, maximální počet dosažených bodů je 100 (25 za každou část), minimální 60 (15 bodů za jednotlivou část).

Ústní zkouška se nahrává, písemné testy i nahrávka se posílají do Národního centra ECL.

 

Cena:

Poplatek za zkoušku je 80 EUR.

 

Další informace o zkouškách jsou dostupné na webových stránkách Jazykového centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.