Zkoušky ECL

 

Jazykové centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích začíná uvádět do praxe přípravu na nový typ zkoušek označených zkratkou ELC - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages. Toto mezinárodní Konsorcium se sídlem v Londýně, které za podpory programu ERASMUS a později LINGUA vypracovalo jednotný systém jazykových zkoušek pro jazyky používané ve státech Evropské unie, bylo založeno v roce 1999. Cílem členských států Konsorcia je v souladu se sjednocovacími procesy EU zajistit pro zájemce možnost absolvovat mezinárodně porovnatelné zkoušky z jednotlivých jazyků, aniž by byly nutné jakékoliv další procesy jejich úředního uznávání.

Obsah a validita zkoušek byly stanoveny odborníky na základě výzkumu a ověřování na specifických cílových skupinách. Zkoušky hodnotí úroveň písemných i ústních dovedností uchazeče na úrovních A2 až C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
V současné době se v členských státech EU budují sítě zkušebních center, kterých se účastní jazykové instituce, některé univerzity, prestižní střední a jazykové školy. Jazykové centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude fungovat jako regionální zkušební centrum, jediné v Čechách.

Kurzy zaměřené na přípravu ke složení zkoušek z jazyka anglického, německého a z češtiny pro cizince jsou jednosemestrální, jejich cílem je seznámit studenty s formou zkoušky a přiblížit způsob testování jednotlivých jazykových dovedností. Studenti si dále mohou ověřit, jak jejich jazyková znalost odpovídá požadavkům jednotlivých úrovní stanovených Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Kurzy jsou bezplatné, za samotné zkoušky se platí.

Certifikát o složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky bezesporu zvyšuje šance uspět na pracovním trhu, na rozdíl od jiných typů zkoušek je objektivním ukazatelem jazykové znalosti a je proto uznáván mnoha vzdělávacími i pracovními institucemi. Cíl absolvovat jazykovou zkoušku navíc funguje jako dobrá motivace nutná pro úspěšné jazykové vzdělávání.