Sdělení

 

Fotogalerie z pracovních setkání řešitelů projektu

Berlín - 26.11. až 29.11. 2009

 

 

 

 

České Budějovice - 22.4. až 25.4. 2010

 

 

 

Vilnius - 6.10. až 10.10. 2010

 

 

Pécs - 6.4. až 10.4. 2011

 

 

 

 

V Jazykovém centru JU jednali řešitelé projektu MIG-KOMM-EU

 

Letní škola slovanských studií

Od 23. srpna do 10. září 2010 se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích konal 19. ročník Letní školy slovanských studií, kterého se zúčastnili zájemci z 12 zemí Evropy, Ameriky a Asie. Celkem se letní školy zúčastnilo 51 studujících z Bulharska, Chorvatska, Polska, Rakouska, Ruska, Taiwanu, Maďarska, Německa, Ukrajiny, USA, Velké Británie a Japonska. Zájemci o studium obchodního jazyka se mohli v tomto ročníku poprvé seznámit s výukovými materiály vytvořenými v rámci projektu podporovaného Evropskou unií MIG-KOMM a ověřit si podle nich své znalosti. Velký zájem vzbudila zvláště témata "Interkulturalita" a "Reálie České republiky".

 

20. ročník Letní školy slovanských studií na Filozofické fakultě JU

Ve dnech 22. srpna až 9. září 2011 uspořádal Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity již 20. ročník tradiční Letní školy slovanských studií.

Letní škola slovanských studií je určena nejen pro studenty slavistiky či bohemistiky, ale i pro ostatní zájemce o český jazyk. Letošní letní škola měla celkem 55 účastníků - 41 stipendistů MŠMT a 14 samoplátců. Přihlášení studenti byli podobně jako v předchozích letech z Bulharska, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Rumunska, Ruska, Německa, USA, Velké Británie, Japonska.

Výuka se skládala z pěti vyučovacích hodin věnovaných praktickým jazykovým kurzům, odborným přednáškám, kulturně historickým a poznávacím exkurzím. V jazykových kurzech byli účastníci rozděleni podle stupně znalostí do tří skupin. Přednášky v českém jazyce byly zaměřeny na jazykovědu, literární vědu, kulturní historii českých dějin a etnografii. Do programu byly zařazeny i zájezdy do historicky a kulturně zajímavých míst jižních Čech (Český Krumlov, Orlík, Zvíkov). Současnou kulturu přiblížily účastníkům LŠSS filmová, případně i divadelní představení, koncerty a výstavy.

Výuka probíhala v moderních prostorách Filozofické fakulty JU (Branišovská 31a). Účastníci byli ubytováni ve studentských kolejích Jihočeské univerzity.

 

První absolventi kurzu při výuce interkulturní komunikace

 

Prezentace výukových materiálů na Ukrajině

 

 

Bukureš't - 28.9.-2.10.2011