Česká republika – země a lidé

 


Poslechněte si text.           

Česká republika – země a lidé (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Poloha

William Shakespeare psal o Čechách jako o zemi u moře. Češi to však mají k mořskému pobřeží o mnoho dále, než si velký anglický dramatik myslel. K Jadranu musí od hranic státu urazit 322 km a k Baltu ještě o čtyři kilometry více. Česká republika je tedy typickou vnitrozemskou zemí ve středu Evropy.

Obyvatelstvo

Česká republika patří rozlohou 78 866 km2 mezi menší až středně velké státy. V Evropě je na 21. místě, ve světě až na 115. místě. O málo větší je Rakousko, o málo menší Irsko. K 30. červnu 2005 žilo v zemi 10 235 365 obyvatel. Ze 43 evropských států je Česká republika 13. nejlidnatějším státem, mezi 191 státy světa jí patří 72. místo. Porovnatelný počet obyvatel má Maďarsko, Portugalsko, Řecko, Srbsko a Černá Hora.

Národnosti v ČR

Národnostně je Česká republika velmi homogenní, k české národnosti se hlásí devět z deseti občanů státu. Dnes jsou nejpočetnější národnostní menšinou Slováci s počtem přes 190 tisíc (1,9 %). Oficiálně je v zemi přes 100 tisíc Romů, reálně se jejich počet odhaduje na 150 až 200 tisíc. V České republice ještě žijí Poláci, Němci, Ukrajinci a Vietnamci v počtu od 50 do 70 tisíc. Českou zvláštností je poměrně velká skupina obyvatel hlásících se k moravské národnosti (380 tisíc) a slezské národnosti (10 tisíc). Novodobým jevem je trvalý nebo alespoň dlouhodobý pobyt lidí ze západní Evropy a USA, kterým učarovala Praha. Odhaduje se, že je jich více než 30 tisíc.

Velká města ČR

Až 71 % obyvatel České republiky žije v některém z 508 měst. Zbývajících 29 % žije v některé z 6 244 obcí. Výrazně největším městem země je metropole Praha, žije v ní přibližně každý desátý občan. Další města v pořadí, Brno a Ostrava, jsou vůči Praze počtem obyvatel zhruba třetinová. Nad sto tisíc obyvatel má ještě Plzeň a Olomouc. Těšně pod touto hranicí jsou krajská města Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem a Pardubice                                                                                        

                  Podle Česká republika – turistický průvodce. Bratislava:Vydavatelstvo Príroda s.r.o., 2006, s. 4-8.