Česká republika a její ekonomika

 


Poslechněte si text.           

Česká republika a její ekonomika (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

České historické země patřily ve středověku mezi hospodářsky nejvyspělejší části Evropy. V meziválečném období byla Československá republika jednou z deseti ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Její nebývalý hospodářský rozkvět zastavilo čtyřicetileté období totalitní vlády komunistů.

Hlavním stimulem současného hospodářského rozvoje České republiky je masivní příliv zahraničních investic. V roce 2003 dosáhl jejich celkový objem 37 mld. dolarů. Nosným pilířem hospodářství je průmysl. Za tradiční česká průmyslová odvětví lze považovat strojírenství, elektrotechniku, výrobu skla, keramiky a bižuterie, dále výrobu textilu, oděvů a obuvi, pivovarnictví, sladovnictví a další odvětví potravinářské výroby.

V restrukturalizovaném průmyslu se přenáší těžiště z energeticky a surovinově náročného těžkého průmyslu (hutnictví, chemie a energetiky) na moderní odvětví lehkého průmyslu s vyšším stupněm finalizace a automatizace. Velké zahraniční investice přinesly nebývalý rozvoj automobilového průmyslu. Pozici největšího tvůrce HDP přebírá v České republice stále mohutnější sektor služeb, hlavně cestovní ruch. Opačný trend nabírá zemědělství, které v otevřeném tržním prostředí obtížně čelí konkurenčním tlakům.

                  Podle Česká republika – turistický průvodce. Bratislava:Vydavatelstvo Príroda s.r.o., 2006, s. 8-9.