Český komunikační styl

 


Poslechněte si text.           

Český komunikační styl (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Český komunikační styl klade mimořádnou váhu na nepřímou, implicitní komunikaci a její silný (vysoký) situační kontext. Znamená to, že český komunikační styl předpokládá, že mnoho informací, které chceme sdělit, může, nebo dokonce musí náš partner pochopit jednak z naší neverbální komunikace, jednak z kontextu situace, ve které se komunikace odehrává.

Z hlediska neverbální komunikace hraje významnou roli řeč těla, výraz obličeje, projevené emoce, mlčení, oční kontakt a dále i takové skutečnosti, jako jsou načasování společného rozhovoru, společný nebo rozdílný sociální status, společní přátelé, doba trvání společného vztahu atd.

Verbální komunikace Čechů je cizinci, např. Němci, často označována jako velmi nepřímá a opatrná, jako komunikace, která nejde k jádru věci a jen neochotně nazývá věci pravými jmény. Je plná náznaků, narážek, mnohoznačností, odkazů na širší souvislosti i na možné důsledky.

Pro český komunikační styl je dále typické, že je důležité nejen co, ale také kdy, jak a komu bylo řečeno. Vždy se však nabízí i jiná interpretace řečeného. 

Podle  Nový, I. a Schroll-Machl, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání: česko-německá. Praha: Management Press, 2007.