Digitální reklama umí víc

 


Poslechněte si text.           

Digitální reklama umí víc (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

Kdo chce investovat do „digital signage“, měl by mít na paměti, že televizní obrazovka je mnohostranné a rychlé médium, s nímž může obchodník v prodejně přímo a individuálně komunikovat, což dosud většinou nebylo možné.

Visual Merchandising Initiative (VMI), která prováděla dlouhodobý test, byla pověřena vyhodnocením údajů o odbytu a dokázala, že digital signage umožňuje přesně se zaměřit na řízení odbytu. Podle výsledků byl obrat výrobků s reklamou na televizích s plochou obrazovkou o 12,5 % vyšší než obrat stejných výrobků v prodejnách s tradiční reklamou. V těchto celkem 42 prodejnách se výběr spojený s dodavateli týkal 31 výrobků, u nichž byla ve stejném časovém úseku podle typu realizována intenzivní reklama buď na obrazovce, nebo konvenčně.

Reklama na obrazovce měla ve všech prodejnách stejný obsah. Od července do září 2008 bylo v těchto 42 prodejnách vždy v pátek a v sobotu dotázáno celkem 725 zákazníků. Celkem 43 % dotázaných uvedlo, že reklamní obrazovka v prodejně vzbudila jejich pozornost, 77 % z nich bylo přesvědčeno, že obrazovka zanechává pozitivní optický dojem. Přes 60 % považovalo umístění obrazovky za správné.

Na otázku, zda reklama na obrazovce vybízí k nákupu, odpovědělo kladně 24 % zákazníků. Obsah reklamy vzbudil zájem o produkt u 30,7 % dotázaných.  Pro nákup výrobku uváděného v reklamě se spontánně rozhodlo 4,8 % zákazníků, čtvrtina z nich si produkt koupila poprvé.

V porovnání s prodejnami, kde se uplatňuje konvenční reklama, z tohoto průzkumu jasně vyplynulo, že obchodníci své zákazníky prostřednictvím obrazovky oslovují účinněji, se zaměřením přímo na věkové skupiny, a mohou tak své marketinkové aktivity lépe diferencovat.

Podle Digitální reklama umí víc. In Moderní obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2009, roč. 17, č. 4, s. 14-15.