Doporučení pro zakladatele nového podniku

 


Poslechněte si text.           

Doporučení pro zakladatele nového podniku (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Založení nového podniku je obtížná – a v případě, že se nezdaří – drahá, a někdy dokonce existenci ohrožující záležitost. Z tohoto důvodu je třeba vše řádně promyslet a obšírně se informovat. To především znamená: poučit se z chyb druhých.

Co je třeba mít na zřeteli?

1. Především by se měl člověk hluboce zamyslet nad tím, zda se skutečně chce a umí osamostatnit. Jestliže jeho jediná motivace spočívá v tom, že unikne hrozící nebo již nastalé nezaměstnanosti, je to málo.

2. Je třeba mít pokud možno vlastní, originální nápad, protože těch, kteří nabízejí služby nejrozličnějších druhů, je habaděj. Dále by si měl člověk položit otázku, čím se jeho nabídka bude od nabídek ostatních podnikatelů lišit, čím bude pro zákazníka obzvlášť atraktivní.

3. Při zakládání firmy je zapotřebí disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků. Je tudíž třeba důkladně promyslet, jaké výdaje a náklady v počáteční fázi vzniknou, aby se člověk zbytečně finančně nezatížil tak, že mu nezbudou prostředky na vlastní živobytí. Banky jsou v dnešní době při poskytování úvěrů velmi opatrné a zřídkakdy poskytnou dostatek cizího kapitálu.

4. Část počátečních nákladů je třeba pokrýt z vlastních zdrojů, tedy vlastním kapitálem. Ten jde však při krachu podniku do ztracena. Zakladatelé firem často zaměňují vlastní a cizí kapitál, např. v případě, když použijí finance ze soukromé půjčky od přátel nebo příbuzných. Tyto finance jsou rovněž cizím kapitálem, jehož splácení musí být jasně písemně stanoveno.

5. Jako podnikatel by si měl člověk osvojit alespoň nejzákladnější obchodnické znalosti, buď samostudiem nebo v kurzech dalšího vzdělávání. Je rovněž možné angažovat někoho s odpovídajícími znalostmi. V každém případě by se měl člověk poradit se zkušeným odborníkem a konzultovat vše též se svým daňovým poradcem. Velice užitečné je zúčastnit se seminářů zaměřených na získání znalostí potřebných při zakládání firmy nebo vstoupit do sdružení mladých podnikatelů.

6. Vedle obchodnických znalostí jsou zapotřebí rovněž znalosti právnické, např. je užitečné znát právo upravující podmínky hospodářské soutěže. Zkušenosti ukazují, že nás může konkurent, podle okolností i za použití různých úskoků, zažalovat. Pro tyto případy musí být podnikatel právnicky „kovaný“.

7. Sama skutečnost, že se někdo „osamostatní“, představuje velké nasazení a obrovské úsilí, bez nichž se ničeho nedosáhne. Např. dovolenou nebo obvyklý volný čas, tak jak si je užívají státní zaměstnanci, je možné často zvláště v prvních letech podnikání „pustit do větru“, to znamená klidně na ně zapomenout.

8. Nezbytným předpokladem pro dobrý start je důkladný průzkum trhu. Je třeba si zjistit, jak vysoké jsou ceny a náklady, kolik je možné prodat, jaká je konkurence, jak si konkurenti počínají, jakou mají reklamu a jak prodávají.

9. Velmi důležitá je volba vhodné právní formy podniku. Jestliže je podnikatel maloobchodníkem, ručí celým svým majetkem, včetně vlastního soukromého podílu. S malým rizikem jsou spojeny právní formy, u kterých se ručí jen omezeně, jako je společnost s ručením omezeným (s. r. o.). Banky budou přesto chtít získat jistinu z vašeho soukromého majetku. V tomto ohledu byste měli být velmi opatrní, protože bankovní ústavy mohou být v případě vašich finančních potíží bezohledné.