Interkulturní kompetence

 


Poslechněte si text.           

Interkulturní kompetence (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Interkulturní kompetence je jedním z významných rysů sociální komunikace, který je nezbytným předpokladem pro úspěšnou interakci v multikulturním světě. Vychází z předpokladu, že základem mezinárodní komunikace je nejen znalost příslušného jazyka, ale především pochopení kulturních hodnot odlišných kultur.

 

Interkulturní kompetenci získáme studiem interkulturní komunikace. Při interkulturní komunikaci nejde jen o vysílání a přijímaní korektních, objektivních poselství, nýbrž o vytváření společných významů. A protože vedle verbálních prvků hrají v komunikaci důležitou roli také prvky neverbální a rovněž celkový kontext, stává se možnost interkulturního dorozumění značně složitá. Nelze proto automaticky očekávat, že sdělovaný obsah bude cizincem dekódován a interpretován očekávaným způsobem. Jinak řečeno: Nelze to očekávat bez znalosti konkrétních kulturních standardů, tedy bez znalosti specifického kulturního kontextu.