Interkulturalita a interkulturní komunikace

 


Poslechněte si text.           

Interkulturalita a interkulturní komunikace (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Pro současnou celosvětovou společnost je příznačné narůstání její interkulturality, tzn. zintenzivňování a prohlubování interkulturních vztahů. Děje se tak v souvislosti s postupující světovou globalizací, s existencí a rozšiřováním Evropské unie a rovněž se stále silnějšími migračními pohyby.

Na odborné úrovni se touto situací zabývají různé obory, hlavně interkulturní komunikace, interkulturní výchova a vzdělávání, interkulturní management, interkulturní filozofie, interkulturně orientovaná a kulturně srovnávací psychologie, interkulturní literární věda a řada dalších interkulturně orientovaných disciplín.     

Interkulturní komunikaci je možno chápat jako obor, který studuje souvislosti mezi jazykem a kulturou, způsob verbálního chování příslušníků různých kultur, a tedy i způsob vnímání a chápání světa u různých etnických skupin.