Interkulturalita v České republice

 


Poslechněte si text.           

Interkulturalita v České republice (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Interkulturalita a interkulturní komunikace jsou témata, která se stávají v poslední době zvláště aktuální. Děje se tak v souvislosti s postupující světovou globalizací, s existencí a rozšiřováním Evropské unie a rovněž se stále silnějšími migračními pohyby.

Také Česká republika prochází v posledních letech složitou transformací. Z izolované a téměř monokulturní společnosti se stává společností otevřenou a pluralitní. Její obyvatelé přicházejí stále častěji do přímého kontaktu s  příslušníky odlišných kultur. Tyto kontakty, vztahy, ať už existují na úrovni verbální, neverbální nebo mediální, jsou označovány jako vztahy interkulturní

Počet cizinců žijících na území České republiky se neustále zvyšuje. Ještě v roce 1993 pobývalo v České republice legálně necelých 78 tisíc cizinců, v roce 2004 to bylo podle údajů Ministerstva vnitra ČR už přes 250 tisíc cizinců a nejaktuálnější údaje Ministerstva vnitra ČR z konce roku 2009 uvádějí, že v České republice žije již téměř 450 tisíc cizinců s různými typy povolení k pobytu. Nejpočetněji zastoupenými národnostními skupinami jsou Ukrajinci (32 %), Slováci (17 %), Vietnamci (13 %), Rusové (6 %) a Poláci (5 %).