Interkulturní komunikace a její komponenty

 


Poslechněte si text.           

Interkulturní komunikace a její komponenty (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Interkulturní komunikace a její komponenty

-                     interkulturní znalosti: znalosti domácích i cizích kulturních hodnot -

-                     empatie: dovednost nahlížet na cizí kulturní hodnoty a posuzovat je z pozice partnera

náležejícího k odlišné kultuře

-                     poznání, že vnímání světa a dění v něm je podmíněno sociokulturními faktory, v nichž

jedinec žije

-                     metakomunikace: schopnost komunikovat o komunikaci, tzn. včas si vysvětlovat a

objasňovat nedorozumění, která v interkulturní komunikaci nebo v interkulturním jednání vzniknou

-                     tolerance vůči cizímu a odlišnému, snaha interkulturní či multikulturní situace chápat

a adekvátně  zvládat