Jazyk reklamy

 


Poslechněte si text.           

Jazyk reklamy (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Reklama je specifickým druhem novodobé komunikace, který využívá nejrůznější komunikační kanály k tomu, aby mohl jejich prostřednictvím mnohostranně působit na své příjemce. Specifičnost jazyka reklamy nespočívá v tom, že by disponoval zvláštními verbálními či neverbálními prostředky, nýbrž ve způsobu, jakým dovede těmito prostředky působit na své čtenáře a posluchače.

 

Souhrn jazykových prostředků české reklamy je velmi mnohostranný a pestrý, neboť vychází z celé šíře národního jazyka. Výběr reklamních jazykových prostředků je ale vždy podřízen charakteru cílové skupiny příjemců, na kterou má reklama působit a kterou má ovlivňovat.

 

V reklamních sloganech se tak setkáme s češtinou spisovnou, ale i s výrazy obecně českými a slangovými. Využívání nespisovných prostředků odpovídá reklamním požadavkům na aktuálnost a srozumitelnost sdělení:

-         Pepsi složení: …roztrhaný džíny, tvrdá muzika, růžovej cadillac, tmavý brejle, rychlý mašiny, konec velký lásky, nesmyslný vynálezy, ulítlí lidi, divoký mejdany, kolečkový brusle, grafiťáckej autogram, rok 2000, hroznej smích…

 

Reklama chce ovšem působit hlavně neotřele, zajímavě a efektně. Proto často využívá verbální prostředky stylu uměleckého a rétorického. Nejčastěji jsou to personifikace, nadsázky a metafory:

-         Vari Honda. Šetří vaše peníze.

-         Výběr nejlepšího ovoce. Výběr nejlepšího českého mléka. Nejlepší dar přírody. Danone Výběr.

-         L&M. Tak chutná Amerika.

 

Jazyk reklamy však nepracuje jen s prostředky verbálními, ale bohatě využívá i prostředky neverbální. Mezi nejdůležitější neverbální prostředky v reklamě patří obraz, barva a dále prostředky typografické a grafické.