Kam směřuje propagace?

 


Poslechněte si text.           

Kam směřuje propagace? (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Každá firma, která se chce úspěšně uplatnit na trhu, potřebuje dobrou propagaci a marketinkovou komunikaci. Marketinkoví manažeři vyhledávají za tímto účelem stále nové reklamní a marketinkové strategie, pomocí nichž by mohli oslovit své potenciální zákazníky. Reklama je dynamický obor, ve kterém se neustále objevují nové inspirace, prostřednictvím inovativních marketinkových strategií získává firma náskok před svými konkurenty. Jedním z důležitých nástrojů propagace je publicita. Zahrnuje nepřímou popularizaci firmy, jejích výrobků a služeb a vztah k veřejnosti (public relations). Publicita se provádí formou zpravodajských článků, tiskových konferencí nebo filmových a jiných záznamů. Své místo zde má i sponzorování.

Čím více jste známi široké veřejnosti, tím lépe pro vás. Jaké formy lze využít? Máte-li např. restauraci nebo hotel, můžete své služby poskytnout při zvláštní situaci (výstavě, uzavírání kontraktů, návštěvě významné osobnosti), které bude přítomna televize, rozhlas nebo tisk. Sponzorováním pronikne vaše značka mezi širokou veřejnost, aniž byste ji podráždili. Proto také mluvíme o nepřímé propagaci. Sponzorovat lze různé soutěže, plesy, sportovní oddíly. Značka firmy může být umístěna na lodích, oblečení, motocyklech, přilbách, automobilech, vodních plachách, pádlech apod.

                        Podle Kam směřuje propagace? In Obchodník. Měsíčník Hospodářských novin, 1994, č. 9, s. 29.