Komunikace v managementu

 


Poslechněte si text.           

Komunikace v managementu (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Řeč mnoha českých manažerů, zejména v nižším managementu, často působí jako vyumělkovaná, přehánějící a plná anglicizmů. Bývá tomu tak zejména tehdy, mají-li se prezentovat, a tedy často i prodat, úplné triviality.

Takovéto vyjadřování bývá procvičováno už na univerzitách. Známka za písemnou domácí práci je často lepší, když se popisovaný obsah vyjádří komplikovaně. V anglosaských zemích je tomu jinak. Zde existují vysokoškolské kurzy, v nichž se studenti učí vyjádřit věcný obsah přehledně a srozumitelně.

Vyšší management, tedy tzv. topmanažeři, hovoří zpravidla jasněji a konkrétněji. Vědí totiž, jak je důležité efektivně řídit spolupracovníky, získávat zákazníky a přesvědčovat veřejnost. Jestliže některý z nich užívá nezřetelná vyjádření, chce zpravidla něco zatajit nebo nemá jasnou odpověď na obtížnou otázku.