Kulturní standardy

 


Poslechněte si text.           

Kulturní standardy (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

§                     Kulturní standardy jsou normy a měřítka provádění a posuzování způsobů chování.

§                     Jsou centrálními znaky příslušné kultury.

§                     Lidé žijící v jedné kultuře je navzájem sdílejí a považují je za závazná.

§                     Kulturní standardy se skládají z centrální normy (ideální hodnoty) a toleranční oblasti

(ještě akceptovatelné odchylky). Chování, které je mimo tuto zónu, sociální prostředí odmítá a postihuje.

§                     Přes proces socializace jsou kulturní standardy internacionalizovány