II. Prezentace firmy

 


Všechna cvičení se otevřou v novém okně prohlížeče. Zkontrolujte, zda ve vašem prohlížeči není aktivována funkce "popup-blocker".


Budějovický Budvar

a) Poslechněte si text.


Budějovický Budvar - historie a současnost pivovaru (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

Budějovický Budvar - historie a současnost pivovaru

 

Pivovar Budějovický Budvar je předním světovým výrobcem piva s dlouholetou tradicí, jejíž počátek sahá do 13. století. Jeho přímým předchůdcem byl Český akciový pivovar, který svou první várku uvařil 7. října 1895. Již na konci 19. století byl ležák z Českého akciového pivovaru znám v zahraničí. A právě díky rozvinutému exportu byla jeho obnova po 1. světové válce dokončena velmi rychle. V meziválečném období prošel pivovar rozsáhlou modernizací a elektrizací. V roce 1922 byla vyvrtána první artéská studně, ke které přibyla během času další. Pivovar tak získal zdroj vysoce kvalitní vody, která spoluvytváří vynikající chuťové vlastnosti originálního budějovického ležáku dodnes.

Od 20. let minulého století dobýval pivovar trhy všech kontinentů, proto si také nechal registrovat ochranné známky „Český budějovický granát“, „Budweiser Bier“ a v roce 1930 ochrannou známku „Budvar“, která se stala synonymem vysoké kvality. Díky popularitě ležáku značky „Budvar“ se pivovar v roce 1936 přejmenoval na „Budvar - Český akciový pivovar České Budějovice“.

Během druhé světové války byl pivovar pod nacistickou správou a po jejím skončení byl znárodněn a následně rozšířen o další pivovary do podoby Jihočeských pivovarů. V roce 1967 byl z majetku Jihočeských pivovarů, národního podniku, vyčleněn majetek původního akciového pivovaru a vznikl samostatný právní subjekt „Budějovický Budvar, n. p.“ orientovaný díky tradici, cenným ochranným známkám a kvalitě piva na export. K dalšímu rozvoji, jak na domácím trhu, tak i na trzích zahraničních, došlo především po roce 1989, kdy se současnému managementu podařil výstav pivovaru téměř ztrojnásobit.

Národní podnik „Budějovický Budvar“ je dnes moderní a akční firmou, která je postavena na pevných základech. Pivovar obstál v tvrdém boji s konkurencí, za níž stojí obří nadnárodní koncerny. V současné době je posledním z velkých pivovarů, které mají výhradně český kapitál. V roce 2009 vystavil Budějovický Budvar téměř 1,3 mil. hektolitrů piva.

Díky vynikajícím hospodářským výsledkům mohl podnik investovat značné prostředky do svého rozvoje. Část zisku je každoročně věnována na podporu kultury, školství a zdravotnictví především v Jihočeském kraji. Důkazem dynamičnosti a osobního vztahu k milovníkům budějovického piva jsou novinky, s nimiž Budvar pravidelně přichází na trh. V roce 2004 to byl tmavý ležák Budweiser Budvar, v roce 2005 pak moderní a praktické balení výčepního piva v plechu. 1. března 2007 bylo na trh v jižních Čechách uvedeno nově vyvinuté světlé výčepní pivo značky „Pardál“ a v roce 2009 světlý ležák „Pardál Echt“ . Od 1. června 2007 je Budějovický Budvar také výhradním dovozcem světlého prémiového ležáku dánské značky „Carlsberg“ pro Českou republiku..

Pivovar každoročně navštíví více než 40 000 turistů, kteří si mohou prohlédnout výrobu piva a také ho ochutnat přímo v ležáckém sklepě. Multimediální expozice „Příběh budějovického piva“ přibližuje historii i současnost českobudějovického piva prostřednictvím velkoplošných projekcí a 3D filmu.

 

Podle 7.9.2011, http://budweiser-budvar.cz/o-nas/historie-a-soucasnost.html

 

b) Vyberte správnou variantu

 


 

c) Gramatické cvičení

 


 

d) Z uvedených částí utvořte logický souvislý text

 

 

 

 

Struktura a obsah prezentace podniku

 

e) Přečtěte si následující text:

 

Ekologie ve společnosti E.ON

 

Jednou z oblastí odpovědného chování je soustavné úsilí minimalizovat negativní dopady našich činností na životní prostředí. V rámci našich činností proto musíme zjišťovat dopady svých činností na životní prostředí, usilovat o aplikaci nejlepších na trhu dostupných technologií a postupů a samozřejmě řídit se enviromentálními standardy.

V energetické skupině E.ON Czech se v rámci zaměření na ochranu životního prostředí zabýváme zejména těmito tématy:

 

Operativní ochrana životního prostředí

Všechny činnosti a pracovní postupy energetické skupiny E.ON jsou prováděny v souladu s právními normami a požadavky orgánů státní správy České republiky. Všechny pracovní postupy jsou navrhovány tak, abychom omezovali množství vznikajících odpadů. Naší snahou je dbát na ekologické chování našich zaměstnanců na všech pracovištích. Naše postupy, materiály, dokonce i dodavatele vybíráme také s přihlédnutím k jejich přístupům k ochraně životního prostředí. Pro nakládání s odpady jsou zpracovány vnitrofiremní postupy, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno, využitelný materiál je předáván k recyklaci.

 

Ochrana klimatu a energetická efektivita

Ochrana klimatu pro nás v této souvislosti znamená zejména omezování emisí skleníkových plynů do ovzduší. To řešíme úpravou technologie výroby – palivo, účinnost spalování a výroby energií, čištění kouřových plynů. Možnosti zvýšení energetické efektivity jsou zejména ve dvou oblastech – šetření energiemi a zvyšování účinnosti technologií šetrných k životnímu prostředí při výrobě energií. Například v teplárně Tábor byl nainstalován fluidní kotel a v Teplárně Kyjov je využíváno teplo ze sklářských pecí.

Energetická skupina E.ON se také zabývá využitím obnovitelných zdrojů pro výrobu energií. Ve výtopně Mydlovary, která jako palivo používá zemní plyn, se připravuje k realizaci zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s využitím biomasy. Energii z vody získáváme ve vodních elektrárnách Písek, Soběnov, Vranov, Znojmo, Vír I a Vír II.

 

Rozmanitost druhů (biodiversita)

V rámci výroby a distribuce energií dbáme na využívání takových postupů a zařízení, které pokud možno neomezují a neohrožují krajinu, živočichy a ptáky.

U nás to představuje používání konzol na sloupech vedení VN typu „pařát“, který brání usednutí ptáků na vodiče. Jinde, kde nejsou ptáci ohrožováni vodiči, se naopak montují na sloupy armatury, které umožňují přisednutí ptáků. V oblastech CHKO se využívají vyřazené sloupy, doplněné o plošiny, jako možná místa pro vybudování čapích hnízd.

V lesních porostech chráněných oblastí se co nejvíce používají izolované vodiče, takže ochranná pásma nemusí být tak široká.

Rekultivují se pozemky po těžbě nebo pozemky jinak znečištěné, provádí se náhradní výsadby za liniová vedení.

 

Podle 28.1.2011, http://www.eon.cz/cs/corporate/spolecenska-odpovednost/ekologie.shtml

 

 

f) Seřaďte následující témata tak, aby utvořila strukturu prezentace

 

 

g) Přiřaďte k následujícím heslům jejich správnou náplň

 

 

h) Gramatické cvičení