Čeští marketingoví manažeři jsou konzervativní

 


 

Poslechněte si text.           

Čeští marketingoví manažeři jsou konzervativní (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

 

Naprostá většina českých marketingových odborníků se považuje za velké příznivce inovací ve využití komunikačních kanálů. V praxi se tak ale nechovají. Konzervativnost manažerů odhalil výzkum společnosti GfK Czech z dubna 2010.

Za příznivce inovací v komunikačních kanálech se považuje 92 % marketérů a téměř polovina (49 %) by svou firmu označila za inovativní ve smyslu využívání netradičních forem komunikace. Přesto se v pětiletém výhledu hodlají držet tradičních komunikačních kanálů.

„Předpokládali jsme, že čeští marketéři budou mít tendenci mediální mix inovovat. Srovnáme-li však současné investice do tradičních médií s výhledem na rok 2015, čísla jsou prakticky totožná“, řekl Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Czech. „Nejen v souvislosti s krizí, která nevyhnutelně přináší přerozdělení tržních pozic, ale i s masovým příklonem veřejnosti k novým komunikačním kanálům je taková konzervativnost překvapivá“, dodal.

Na skupinu médií zahrnující televize, rádia, tiskovou inzerci a internetové bannery vynakládá více než polovina (53 %) respondentů přes 60 % svých mediálních výdajů. 51 % dotazovaných uvedlo, že v roce 2015 půjde do těchto tradičních médií stejné množství investic. Více než třetina (64 %) marketingových odborníků uvádí, že v minulosti vyzkoušela některou z ojedinělých forem komunikace, a 84 % pracovníků z marketingu se vyjádřilo, že je efektivní využívat netradiční formy komunikace. Pouze 1 % se taková komunikace jeví spíše neefektivní.

S tvrzením, že nové nápady jsou pro úspěch marketingu klíčové, souhlasí 94 % respondentů. 38 % odborníků si myslí, že nová forma komunikace je riskantnější. 84 % jich také přiznává, že realizovat nové nápady je pracnější než zaběhnuté metody, a 52 % je přesvědčeno o tom, že naše společnost nemá zatím opravdové odborníky na plnohodnotné zvládnutí netradičních forem komunikace.

 

Podle Čeští konzervativní manažeři jsou konzervativní.  In Moderní řízení, 2010, č. 6, s. 38.