III. Prezentace produktu

 


Všechna cvičení se otevřou v novém okně prohlížeče. Zkontrolujte, zda ve vašem prohlížeči není aktivována funkce "popup-blocker".

Budějovický Budvar

 

a) Poslechněte si text.


Podpora prodeje (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

 

Podpora prodeje

 

Podpora prodeje je nepřímou komunikací, jejímž výsledkem je stimulace zákazníků s cílem získat větší množství spotřebitelů a tím i dosáhnout většího odbytu zboží. Jde v podstatě o snahu vhodnou formou motivovat zákazníka. Můžeme použít například vzorky, zorganizovat různé soutěže o ceny, kupony, rabaty, slevy, poukazy apod. Je milé překvapit maminku s dítětem nějakou malou pozorností, např. bonbonem nebo hračkou. Vhodné je i rozšíření služeb spojených s prodávaným sortimentem.

Podpora prodeje může zaručit nejen stálý okruh zákazníků, ale získat i zákazníky nové, např. od jiné firmy, která tento nástroj propagace podceňuje. Nesmíte zapomínat na jednu maličkost: bude-li zákazník ve vaší firmě s něčím nespokojený, má kdykoliv možnost odejít ke konkurenci.

Je dokázáno, že až 70 % nákupů provádí zákazník na základě svého rozhodnutí v prodejně, proto se osobnímu prodeji a podpoře prodeje přisuzuje významná úloha. Jen pro zajímavost: pokuste se postavit před zrcadlo a chvíli mluvit jako se zákazníkem, asi budete výsledkem překvapeni.

 

Podle Kam směřuje propagace? In Obchodník. Měsíčník Hospodářských novin, 1994, č. 8, s. 16.


 

b) Vyberte správnou variantu

 


 

c) Gramatické cvičení

 


 

d) Přečtěte si následující text:

Budějovický Budvar
 

Inovace technologie 

Vědeckotechnický rozvoj je zdrojem kvalitativně odlišných inovačních podnětů. Ty jsou zaměřeny na koncepčně odlišné řešení nového produktu, který v sobě obsahuje nové funkce ve srovnání s produktem, který již firma nabízí. Jinou možností je, že stejné funkce jsou u dosavadních produktů zabezpečovány na jiných principech.

Průběžné inovace sledují přání a požadavky zákazníka, naopak inovace podstatné je předvídají a reagují tak s předstihem na vznik potenciální potřeby zákazníka.

Při úspěšném vstupu na trh jsou právě inovace podstatným zdrojem velkých příjmů. V současné konkurenci se na světových trzích nových technologií stává hlavním kritériem pro úspěch zejména rychlost uvedení na trh a schopnost svůj inovační podnět komercionalizovat.

Velká řada inovací spočívající ve využití a zavedení nových technologií má za cíl snížení spotřeby a úsporu nákladů; v tomto případě mluvíme o inovaci technologií stávající výroby.

Setkáváme se však také se zcela novými technologiemi vyvinutými zejména technologickými centry, univerzitami a jejich výzkumnými pracovišti. Ani zde se neliší úspěch výsledku výzkumu a vývoje, i když ten má hodnotu až v případě, že uspěje na trhu.

Řada významných objevů byla zapomenuta a jejich život skončil v laboratoři, a to z toho důvodu, že lidé, kteří byli u jeho vzniku, neobstáli v komerčním prostředí.

V současné době je podpora výzkumných pracovišť daleko větší než kdy jindy. Jsou financovány z veřejných zdrojů, přičemž je kladen důraz také na již zmíněnou tržní uplatnitelnost. Vědci a akademičtí pracovníci spolupracují s podpůrnými organizacemi pro začínající podnikatele, snaží se své objevy zviditelňovat a uvádět na trh prostřednictvím univerzitních spin off nebo pro tento účel založených mladých firem.

Jako oblasti inovací pro 21. století jsou uváděny medicína, medicínská technika, farmakologie, průmysl výživy, zdravotní styl a kvalita života, výchova a vzdělávání, ekologie a další služby obyvatelstvu.

 

Podle 9.2.2011, http://www.inovace.cz/pro-podnikatele/inovacni-management/inovacni-metody/inovace- technologie/

 


 

e) Vyberte správnou variantu

 

 

f) Gramatické cvičení