Reklama pro třetinu populace

 


Poslechněte si text.           

Reklama pro třetinu populace (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Skupinu 55+ tvoří zhruba jedna třetina české populace. Ví čeští marketéři, jak na ni? Najít odpověď se pokusila studie agentury Mather spojená s průzkumem mezi lidmi odpovědnými za komunikaci významných firem.

Zažité vzorce chování generace rodičů a prarodičů je řadí do skupiny konzervativních spotřebitelů, kteří odolávají vlivu nových technologií a jejichž životní zkušenosti jsou ovlivněny dobou, ve které si „odžili“ největší část svého pracovně aktivního bytí. Je tento stav stále zakořeněný i v uvažování českých marketérů? Zkušenosti ze zahraničí nám ukazují nejednu úspěšnou kampaň zaměřenou na generaci 55+.

O velikosti cílové skupiny, která se skrývá pod označením generace 55+, mají čeští marketéři reálnou představu a nepodceňují její demografický ani marketinkový význam. V průměru odhadují, že dosahuje zhruba jedné třetiny počtu obyvatel ČR. Kupní sílu tipují o něco slabší, a to kolem 28 % maloobchodního obratu.

Ve vztahu k vlastnímu obratu firmy jí však přiznávají mnohem větší význam. Zhruba polovina firem předpokládá, že jim zákazníci ve věku 55 let a více zajišťují poloviční nebo větší část obchodního obratu. Přesto se pouze pětina firem rozhodla realizovat reklamu zaměřenou speciálně na tuto cílovou skupinu. A to je v porovnání s přístupem firem k této cílové skupině v zahraničí neuspokojivý výsledek. Životní úroveň nakupujícího ve věku 55-56 let je podle 41 % odpovídajících zhruba na stejné úrovni jako je průměr populace. Podle necelé třetiny (28 %) je dokonce vyšší, než je celkový průměr.

Osoby starší 65 let mají podle respondentů z valné většiny nižší životní úroveň než průměr populace, a to necelá polovina (47 %) o něco nižší a 45 % soudí, že je to v porovnání s průměrem mnohem méně. K nejčastěji zmiňovaným důvodům chybějící marketinkové komunikace s generací 55+ patří: jiná než věková segmentace zákazníků, chybějící produkty určené této cílové skupině a nedostatek údajů pro správné zaměření reklamy.

 

Zpracováno podle Reklama pro třetinu populace. In Moderní obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2009, roč. 17, č. 11, s. 54-55