Obraz Němců v českých učebnicích hospodářské němčiny

 


Poslechněte si text.           

Obraz Němců v českých učebnicích hospodářské němčiny (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

České učebnice hospodářské němčiny podávají informace jednak z oblasti geografické, jednak z oblasti interkulturní komunikace. Pokud jde o obraz chování Němců na pracovišti, z těchto učebnic vyplývá, že Němci kladou důraz na svůj vzhled, neboť na německých úřadech je samozřejmostí nosit kravatu, být elegantně oblečen a případně i používat vhodný parfém. Tykání se zde považuje za ohrožení nutné věcnosti a distance při spolupráci. Němci odmítají kouřit na pracovišti i poslech rádia během pracovní doby.

Jako pozitivní vlastnost je na pracovišti oceňována hlavně schopnost plánování a organizování. Také dovednost ústní a psané komunikace bývá u nadřízených vysoce hodnocena. Za neméně důležitou vlastnost je považováno i zvládání stresových situací a myšlení v souvislostech.

Podle Bobáková H. L., Interkulturní komunikace, její význam, vývoj a další perspektivy. In: Studia oeconomica, Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004.