Osobní prostor

 


Poslechněte si text.           

Osobní prostor (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Jedním z důležitých prostředků neverbální komunikace je i vzájemná vzdálenost partnerů při rozhovoru, tzv. osobní prostor. Je to obtížně definovatelné ochranné pásmo, které si každý z nás chrání před „invazí“, případně zneužitím druhé osoby. Osobní prostor ovlivňuje charakter setkání a vzájemné komunikace.

Obecně se rozlišují čtyři základní zóny vzdálenosti osob: intimní zóna, zóna osobní, zóna společenská a zóna veřejná. Manipulací s těmito zónami můžeme dosáhnout utváření přátelských vztahů a prohlubovat jejich intenzitu. Můžeme také snadněji prosadit svou autoritu, rychleji informovat o své společenské pozici a významnosti a účinněji prosadit svou osobnost vůči druhým.