Podpora prodeje

 


Poslechněte si text.           

Podpora prodeje (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Podpora prodeje je nepřímou komunikací, jejímž výsledkem je stimulace zákazníků s cílem získat větší množství spotřebitelů a tím i  dosáhnout většího odbytu zboží. Jde v podstatě o snahu vhodnou formou motivovat zákazníka. Můžeme použít například vzorky, zorganizovat různé soutěže o ceny, kupony, rabaty, slevy, poukazy apod. Je milé překvapit maminku s dítětem nějakou malou pozorností, např. bonbonem nebo hračkou. Vhodné je i rozšíření služeb spojených s prodávaným sortimentem.

Podpora prodeje může zaručit nejen stálý okruh zákazníků, ale získat i zákazníky nové, např. od jiné firmy, která tento nástroj propagace podceňuje. Nesmíte zapomínat na jednu maličkost: bude-li zákazník ve vaší firmě s něčím nespokojený, má kdykoliv možnost odejít ke konkurenci.

Je dokázáno, že až 70 % nákupů provádí zákazník na základě svého rozhodnutí v prodejně, proto se osobnímu prodeji a podpoře prodeje přisuzuje významná úloha. Jen pro zajímavost: pokuste se postavit před zrcadlo a chvíli mluvit jako se zákazníkem, asi budete výsledkem překvapeni.

                         Podle Kam směřuje propagace? In Obchodník. Měsíčník Hospodářských novin, 1994, č. 8, s. 16.