Jak na prázdný regál?

 


Poslechněte si text.           

Jak na prázdný regál? (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

O tom, že mezery v regálech vedou ke snížení obratu a rozčilují zákazníky, asi není sporu.  Jak jim ale předcházet?

Kolem 60 %  příčin mezer v regálech je třeba hledat v prodejně. Všechny průzkumy k tématu out-of-stocks ukazují, že dodavatelé a dopravci přispívají k tomuto problému méně než 20 %. Obchodník se tedy musí vlastními procesy v první řadě zabývat sám.

Dvě hlavní příčiny out-of-stocks spočívají v objednávání a doplňování zboží do regálů. Společnosti, které používají automatické objednávkové procesy, mají při objednávání méně problémů s mezerami v regálech. Ale i u těchto firem se stále nachází největší díl problémů, které způsobují out-of-stocks v prodejně.

Aby bylo možné učinit správná opatření, je třeba respektovat vyhodnocení důsledků mezer v regálech podle následujících kritérií: potenciální reakce zákazníků, průměrné prodeje výrobků a potenciální ztráty pro obchodníka a dodavatele.

Reakce zákazníků na mezery v regálech jsou různé. Chybí-li např. prací prostředek, reaguje většina zákazníků tak, že nákup odloží. Chybí-li produkt péče o tělo, jde si většina zákazníků výrobek koupit jinam. Reakce zákazníka se většinou řídí podle toho, jak rychle určitý výrobek potřebuje. Není-li třeba výrobek nutně koupit, zákazník nákup spíše odloží.

Doporučuje se provádět vlastní sledování reakcí zákazníků, i když pro řadu skupin výrobků výsledky již existují. Výsledky získané v diskontu s textilem však nelze použít v obchodní společnosti s vysoce kvalitními módními výrobky.

Výsledkem mezer v zásobování je často pokles obratu a marže – kromě případu, rozhodne-li se zákazník pro náhradní produkt s vyšší cenou nebo s vyšší marží. V takových případech často opouští obchod nespokojený, protože vydal víc peněz, než plánoval. Tyto potenciální ztráty – jak pro obchodníka, tak i pro výrobce – jsou základem vyhodnocování opatření k redukci out-of-stocks.

Podle Jak na prázdný regál? In Moderní obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2009, roč. 17, č. 6, s. 18-19.