Princip řízení podniku zákazníkem

 


Poslechněte si text.           

Princip řízení podniku zákazníkem (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Management, který se věnuje marketinkovému řízení firmy, musí být dobře informován o  oblastech týkajících se požadavků zákazníků, jejich ochoty zaplatit za konkrétní zboží, popř. službu, určitou sumu apod.  Je zřejmé, že v dnešním turbulentním prostředí zvítězí pouze ty firmy, které nejlépe uspokojují své zákazníky. Proto je pro podnik výhrou, když používá principy řízení podniku zákazníkem, které již objevil a řádně ocenil Tomáš Baťa, jehož systém řízení s vytyčenými strategiemi a cíli se opíral o tzv. předpoklady, tj. plány. Někdo může oponovat, že Tomáš Baťa neměl marketinková oddělení, a přesto svou firmu řídil úspěšně. To však neznamená, že neprováděl marketink. Je nutné podotknout, že firmu řídil podle stanovených zásad, odpovídajících jeho principům řízení, které lze shrnou pod heslem „Náš zákazník, náš pán“.

Bude-li firma vyrábět produkty bez ohledu na přání zákazníka, dostane se do existenčních problémů. Moudří marketinkoví manažeři se snaží vyrobit to, co si zákazníci přejí, podle známé zásady: „Je snazší a jednodušší vyrobit to, co si zákazníci přejí, než je později přesvědčovat, aby si koupili to, co již bylo vyrobeno“. Skutečnost, na kolik se firma přiblíží svému zákazníkovi, do značné míry určuje její postavení na trhu nebo případný vzestup, či pád.

                                                  Podle Marketinková komunikace. In Marketing magazine, 2005, č. 11, s. 55-56