Proti nestálosti spotřebitelů

 


Poslechněte si text.           

Proti nestálosti spotřebitelů (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Díky internetu je spotřebitel lépe informován o nabízených výrobcích v prodejně a ví, co chce, již při vstupu do prodejny. Nastala éra spotřebitele – uživatele. Spotřebitel se stává racionálnějším, nepodléhá snadno nákupním podnětům, proto je třeba na něho působit přesvědčivými argumenty. Je nezbytné posílit úroveň přímého poradenství s odborníky, kteří mohou zodpovědět konkrétní otázky.

Spotřebitel je přelétavý. Chce také zvýšit efektivitu nakupování a rychle najít to, co hledá, a to zejména v sortimentu potravin. Dříve se obchodní společnosti snažily, aby spotřebitel více bloudil mezi regály a nechal se zlákat vystavenými výrobky k nákupu. V dnešní době mění zákazníci své nákupní chování a v důsledku toho mění obchodní společnosti svou strategii. Například v hypermarketu Auchan ve Vélizy 2 je zákazníkům nabídnuta možnost zvolit si optimální nákupní trasu v prodejně na interaktivním panelu „easy shopping“ podle nákupů, které hodlají realizovat.

Podle Zážitky a informace v místě prodeje. In Moderní  obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2010, roč. 18, č. 11, s. 54-55.