Reklamní strategie

 


Poslechněte si text.           

Reklamní strategie (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Důležitým nástrojem propagace je reklama. Umožňuje komunikaci se širokou veřejností. Může se řídit různými propagačními prostředky, masmédii, může být zadána agenturám. Jak je obsah sdělení reklamy přijímán spotřebiteli, taková je jeho vypovídající schopnost. Může nás nadchnout, povzbudit, ale také odradit, utlumit. Motivuje k dlouhodobému vztahu k výrobku, firmě nebo ovlivňuje, přesvědčuje a vede k nákupu zboží.

Reklama má tři funkce:

  1. informační - přinášející informace o trhu, způsobu použití produktu, jeho ceně, kvalitě, velikosti, množství, servisu, doplňkových službách apod.,
  2. přesvědčovací - ve vztahu k přednostem firmy nebo pravdivosti všech uvedených údajů,
  3. upozorňující - připomínající rozložení distribuční sítě, ve které lze výrobek zakoupit.

Větší firmy mají k dispozici svá reklamní oddělení nebo využívají služby reklamních agentur. Představit se veřejnosti jde i finančně méně náročnou činností, např. prostřednictvím katalogů, letáků, regionálního tisku, obchodních časopisů, formou transparentů v dopravních prostředcích apod. K prezentaci slouží rovněž účtenky, ubrousky, visačky, razítka, etikety, pokladní bloky, sáčky, tácky, pohárky, tašky, klíčenky atd. Obchodní partneři si mohou vyměňovat také různé pozornosti, např. tužky, kalendáře, vlaječky nebo minikalkulačky.

                          Podle Kam směřuje propagace? In Obchodník. Měsíčník Hospodářských novin, 1994, č. 9, s. 29.