Nákupní rozhodnutí jsou realizována v místě prodeje

 


Poslechněte si text.           

Nákupní rozhodnutí jsou realizována v místě prodeje (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

Přestože si více spotřebitelů plánuje své nákupy a připravuje nákupní seznam před návštěvou prodejny, někteří stále realizují svá nákupní rozhodnutí až v místě prodeje.

To je závěr studie, kterou realizovala poradenská firma Miller Zell z Atlanty. V rámci průzkumu byly v březnu 2009 provedeny rozhovory s 1000 spotřebiteli bezprostředně poté, co nakoupili v prodejně. Cílem bylo zjistit, jaké nástroje in-store a out-of-store komunikace přitahují pozornost nakupujících a jak ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí.

Studie ukázala, že spotřebitelé v důsledku hospodářské situace výrazně změnili své chování. Využívají nejen vyspělé digitální technologie, aby získali více informací pro svůj nákup, ale jsou také marketinkově rezistentní, imunní. Metody a prvky, které tradičně tvoří součást marketinkové kampaně, již účinně nemotivují spotřebitele, který bedlivě střeží své výdaje.

Podle zjištění průzkumu působí informace, které jsou zaměřené na cenu, na jednotlivé věkové skupiny různě. Například 93 % zákazníků věkové kategorie „Baby Boomers“ preferuje informace zaměřené produktově.

Seznam plánovaných položek si před vstupem do prodejny připravuje 65 % zákazníků a 91 % spotřebitelů realizuje neplánované nákupy. Z toho 51 % neplánovaných nákupů bylo realizováno v uličkách prodejního místa.  Průzkum také prokázal, že internetová reklama má minimální dopad na plánované nebo neplánované nákupy in-store. In-store reklama je považována za efektivnější než out-of-store reklama: 32 % zákazníků potvrdilo, že in-store reklamu považují za velmi efektivní, zatímco totéž prohlásilo o out-of-store reklamě 27 % zákazníků.

Podle Aktuálně ze světa marketingu a komunikace. In Moderní obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2009, roč. 17, č. 6, s. 48-49.