Zážitky a informace v místě prodeje

 


Poslechněte si text.           

Zážitky a informace v místě prodeje (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

V dnešní době musí obchodníci uspokojit nestálého zákazníka. Spotřebitel je přelétavý. Chce zvýšit efektivitu nakupování a rychle najít to, co hledá. Souboj probíhá zejména na poli znalostí prodavačů a interaktivních zážitkových instalací, které přinášejí informace a vyvolávají emoce.

Pro optimální a efektivní uspořádání prodejního místa jsou v současnosti klíčové dva aspekty: design, který určuje identitu obchodní společnosti, a merchandising, který zvyšuje úspěšnost prodeje. „ Design zvyšuje atraktivitu maloobchodu a podporuje emoční zážitky cílových skupin spotřebitelů. Merchandising zlepšuje výnosnost průměrného nákupního košíku, marže, snižuje zásoby a zvyšuje koeficient využití prodejní plochy. V důsledku krize se zvyšování obratu stalo velmi obtížným, proto bylo nezbytné se zaměřit na výnosnost prodejny na metr čtverečný, a to především v centrech měst, kde jsou prodejní prostory limitované“, uvedli marketingoví odborníci na mezinárodním odborném veletrhu Equipmag v Paříži.

Díky internetu je spotřebitel lépe informovaný o nabízených výrobcích v prodejně a ví, co chce, již při vstupu do prodejny. Nastala éra spotřebitele – uživatele. Spotřebitel se stává racionálnějším, nepodléhá snadno nákupním podnětům a je třeba na něho působit přesvědčivými argumenty. Je nezbytné posílit úroveň přímého poradenství s odborníky, kteří mohou zodpovědět konkrétní otázky.

Spotřebitel se snaží najít v prodejně to, co nemůže najít při prodeji na internetu: lidský vztah, který vytváří prostřednictvím dialogu s prodavačem, jenž je vždy k dispozici a je informovaný a kvalifikovaný. Nedostatek v této oblasti může být odstraněn zvýšením kvalifikace prodavačů. Potřeba informací vytvořila nový trend, kdy promotér – animátor je nahrazen „guru“. Ten se nespokojuje s tím, že propaguje značku, naopak zůstává v pozadí.

Guru se odlišuje od demonstrátora a nenahrazuje prodavače. Například dodavatel mléčných výrobků zajistí in-store instalaci značky pro prodej jogurtů spolu s odborníkem na výživu, který nejen doporučí značku, ale také poskytne zákazníkům konzultace z oblasti výživy.

 Podle Zážitky a informace v místě prodeje.  In  Moderní obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2010, roč. 18, č. 11, s. 54-55.