Vzbudit chuť k nákupům

 


Poslechněte si text.           

Vzbudit chuť k nákupům (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

 

Místo prodeje bude dále zažívat svoji revoluci. Zástupci značkových výrobců se stále více zaměřují na místo prodeje, které je symbolem fyzické prezentace značky a kde působí kombinace prostoru, barev, materiálů, osvětlení, ale také zvuků, dotyků a samozřejmě stále sofistikovanější technologie. Prodejní místa představují variabilní prostředí, která aktivují více smyslů spotřebitele s cílem přinášet nové smyslové zážitky – místa prodeje jsou dnes nejefektivnějším řešením v oblasti komunikace značky. Ušetřit čas spotřebitelům nestačí. Je třeba v nich ještě znovu vzbudit chuť nakupovat.

Problém, kterým se zabývala společnost Rica Lewis, dodavatel džínového oblečení, vyplýval ze skutečnosti, že oděvy a módní zboží ve velkoplošných širokosortimentních prodejnách ztrácí své postavení ve srovnání se specializovanými řetězci prodejen. Slabým místem v této oblasti je nedostatečně atraktivní prezentace oddělení s oblečením. Podle výsledků anket pouze 0,03 % zákazníků nakupuje džíny v hypermarketech.

Společnost Rica Lewis analyzovala kritické připomínky, které se týkaly prezentace zboží, např. „nepřitažlivá“, „užitková“, „bez pozitivních zážitků“. Ankety realizované se spotřebiteli v pařížském regionu potvrdily propast z hlediska estetických aspektů, která existuje mezi hypermarkety a butiky v centru města.

Na základě této analýzy byla pro oddělení s textilním zbožím vytvořena nová koncepce, která připomíná atmosféru butiků v městských centrech. Hlavními prvky koncepce je lepší úroveň osvětlení, vystavené zboží na figurínách, vytvoření osobitého stylu a celkové zvýšení atraktivnosti oddělení. Variabilní systém prodejního vybavení umožňuje prezentaci džínů všech značek.

Nová koncepce v úseku s oděvy byla aplikována ve 30 francouzských hypermarketech. Jejich výsledkem bylo zvýšení prodeje džínů až o 30 % a také zvýšení počtu návštěvníků v oddělení textilu.

 

  Podle Vzbudit chuť k nákupům.  In Moderní obchod, časopis pro úspěch v prodeji, 2009, roč. 17, č. 3, s. 62-63.