II. Kulturní rozdíly

 


Všechna cvičení se otevřou v novém okně prohlížeče. Zkontrolujte, zda ve vašem prohlížeči není aktivována funkce "popup-blocker".

Plastiky


Kulturní rozdíly v komunikaci

 

a) Kulturní rozdíly v komunikaci

 

 

 

Vypište z textu všechna adjektiva:

 

Češi a řešení konfliktů

 

Cizinci si často stěžují, že Češi neumějí řešit konflikty a raději je nevidí a přehlížejí. Často se objevuje výraz „vyhýbání se konfliktu“ („avoiding conflict“), který je typickým rysem české kultury.

 

V české kultuře stále převládá jakýsi tradiční pohled na konflikty, který spočívá v tom, že konflikt je nežádoucí a škodlivý. Je spojován převážně s negativními pojmy, jako jsou násilí, destrukce, iracionalita apod.

 

Příčiny tohoto jevu jsou ve způsobu výchovy a vzdělávání, který v minulosti v české společnosti převládal. Češi zároveň nemají rádi nejistotu a příliš velké změny, spíše upřednostňují stabilní a jisté zázemí. V tomto pohledu se zdají cizincům spíše konzervativní.

 

Na druhou stranu se dokážou velmi rychle přizpůsobit nové či obtížné situaci a při nečekaném problému jsou schopni vymyslet sofistikované nápady, které cizince udivují.

 

(Morgensternová M., Šulová, L. et al., Interkulturní psychologie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2007.)

 

b) Gramatické cvičení

 


 

c) Poslechněte si text.


Čeští marketingoví manažeři jsou konzervativní (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

Čeští marketingoví manažeři jsou konzervativní

 

většina českých marketingových odborníků se považuje za velké příznivce inovací ve využití komunikačních kanálů. V praxi se tak ale nechovají. Konzervativnost manažerů odhalil výzkum společnosti GfK Czech z dubna 2010.

Za příznivce inovací v komunikačních kanálech se považuje 92 % marketérů a téměř polovina (49 %) by svou firmu označila za inovativní ve smyslu využívání netradičních forem komunikace. Přesto se v pětiletém výhledu hodlají držet tradičních komunikačních kanálů.

„Předpokládali jsme, že čeští marketéři budou mít tendenci mediální mix inovovat. Srovnáme-li však současné investice do tradičních médií s výhledem na rok 2015, čísla jsou prakticky totožná“, řekl Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Czech. „Nejen v souvislosti s krizí, která nevyhnutelně přináší přerozdělení tržních pozic, ale i s masovým příklonem veřejnosti k novým komunikačním kanálům je taková konzervativnost překvapivá“, dodal.

Na skupinu médií zahrnující televize, rádia, tiskovou inzerci a internetové bannery vynakládá více než polovina (53 %) respondentů přes 60 % svých mediálních výdajů. 51 % dotazovaných uvedlo, že v roce 2015 půjde do těchto tradičních médií stejné množství investic. Více než třetina (64 %) marketingových odborníků uvádí, že v minulosti vyzkoušela některou z ojedinělých forem komunikace, a 84 % pracovníků z marketingu se vyjádřilo, že je efektivní využívat netradiční formy komunikace. Pouze 1 % se taková komunikace jeví spíše neefektivní.

S tvrzením, že nové nápady jsou pro úspěch marketingu klíčové, souhlasí 94 % respondentů. 38 % odborníků si myslí, že nová forma komunikace je riskantnější. 84 % jich také přiznává, že realizovat nové nápady je pracnější než zaběhnuté metody, a 52 % je přesvědčeno o tom, že naše společnost nemá zatím opravdové odborníky na plnohodnotné zvládnutí netradičních forem komunikace.

 

Podle Čeští marketingoví manažeři jsou konzervativní. In Moderní řízení, 2010, č. 6, s. 38.


 

d) Uveďte, která z informací o českých marketérech je správná

 

 

e) Seřaďte uvedené informace v pořadí, v jakém se vyskytly v textu